EP – SAMOLEPIVI EKSPANDIRANI POLIETILEN

Savremeni trendovi u industriji sve više zahtevaju upotrebu novih vrsta materijala, kao i novih proizvoda i rešenja. Ekspandirani polietilen ( EPE ), sundjerasti PE ili gastropen folija je jedan od novih materijala koji se sve češće koristi u industriji i domaćinstvu u svetu i kod nas. Sundjerasta PE traka je folija zatvorenih ćelija izuzetno je fleksibilna i otporna na udarce i mehanička oštećenja. Materijal odlikuje odlična moć zaptivanja, otpornost na vremenske uticaje, vodootpornost i dobra paronepropustivost. Materijal se može koristiti za dihtovanje izmedju tvrdih površina kao što su drvo, metal, plestika staklo kao i kombinacija izmedju njih kada spoj zahteva termo, zvučnu  i hidro izolaciju ili prosto da ublaži udarce i oštećenja izmedju površina.

Materijali ove vrste, kao sundjeraste PE trake, su otporni na temperaturne razlike u širokom opsegu, otporni su i na delovanje raznih hemikalija i imaju odličnu moć prijanjanja pod pritiskom. Nisu toksični čak se materijali ove vrste u malo drugačijem obliku koriste u pakovanju hrane. Imaju velike mogućnosti obrade i kombinacije sa drugim materijalima pa se na njih lako apliciraju i razna vezivna sredstva pretvarajući ih u samolepljive. Ove materijale odlikuje i velika lakoća primene kao i mala specifična tezina.

Polietilenski sundjerasti materijali se proizvode u raznim vrstama i oblicima često dolazeći kao poseban materijal, ali i u oblicima kombinacije raznih vrsta materijala. U zavisnosti od proizvodnog procesa ekstruzije dobijaju se razlicite vrste finalnih proizvoda od iste baze materijala, prema tome specifične težine se mogu kretati od oko 15 kg do preko 100 kg po metru kubnom zavisi od namene. Sundjerasti polietileni zatvorenih ćelija koji se najčešće koriste za proizvodnju traka za dihtovanje su oko 35 kg specifične tezine, za razliku od polietilena koji se stavljaju ispod laminata koji su oko 20kg po m3.

Ponuda

Kod nas mozete naći sundjeraste PE zastupljene u velikoj paleti proizvoda kao posebne materijale u tablama ili rolnama kako ne lepljive tako i lepljive, u vidu traka za zaptivanje ( dihtovanje ), podloga za pakovanje i transport značajnih elemenata, podloga za laminat kao i mnoge druge namene.

Sundjerasti PE  su u vidu cene u odnosu na druge vrste izolacionih materijala pa se iz tog razloga sve češće koriste i na mestima i u situacijama gde se pre nisu koristili. Polietilen zatvorenih ćelija će biti vaš izuzetan izbor pri opremanju elementima za zvučnu, termo a pod odredjenim uslovima i hidro izolaciju.